FUNKTIONELL TRÄNING
Denna träningsform är ett verktyg för ett hälsosammare liv och handlar främst om tre saker; balans, stabilitet och rörlighet. Det handlar om att stärka upp och öka rörligheten i hela kroppen och på det viset förebygga stelhet och värk samt minska skaderisken i vardagslivet, men också om man utövar någon idrott. När jag tränar funktionellt använder jag främst kroppen som redskap samt hjälpmedel från naturen, men ibland plockar jag in gummiband och stavar.

Att träna utomhus gör oss mer positiva, ger oss mer energi och verkar avstressande.
 
 
Tulunda Stens    |    570 84 Mörlunda    |    info@tulundastens.se    |    Telefon: +46-70-265 81 98 eller +46-70-720 44 10