Skatt och deklaration. Tulunda Stens Gård

SKATT & DEKLARATION

Gunnar Johansson, jag har många års erfarenhet som redovisningskonsult samt från bankvärlden som bl.a. ansvarig för jord- och skogsbrukskunder. Dessutom har jag hög kompetens, erfarenhet och intresse inom jord- och skog, då jag själv äger och brukar jord & skog samt bedriver lammuppfödning på Tulunda Stens Gård. I mitt arbete värnar jag om den lokala förankringen och den gröna näringen.

Du kan få hjälp med:
  • Deklaration
  • Skatterådgivning
  • Bokföring och Bokslut
  • Ekonomisk rådgivning
  • Personlig genomgång av din deklaration (inkl. pärm med dina deklarationshandlingar)
Professionell säkerhet och trygghet för mina kunder!
Jag använder ett av marknadens bästa byråprogram, där jag alltid har den senaste programvaran. Såväl bokföring, bokslut som skatteprogram körs och lagras i molnet för högsta kundsäkerhet. Dessutom ser jag alltid till ha de senaste uppdateringarna och skattenyheterna inklusive rättsfallen. Detta för att kunna ge er, mina kunder, högsta kvalitet i skatte- och deklarationsfrågor.

Du får ett konkurrenskraftigt, fast pris för det du önskar ha hjälp med inom din näringsverksamhet.

Du når mig på telefon 070-720 44 10 eller mejl gunnar@tulundastens.se
 
 
Tulunda Stens Gård    |    577 98 Mörlunda    |    info@tulundastens.se    |    Telefon: +46-70-265 81 98 eller +46-70-720 44 10