VISION
De som besöker Tulunda Stens Gård ska uppleva livskvalitet i närhet med djur och natur och de aktiviteter som erbjuds. När man lämnar Tulunda Stens Gård ska en känsla av välbefinnande infunnit sig och en längtan om att snart få återkomma.

AFFÄRSID╔
Tulunda Stens Gård ska vara en resurs för nutidsmänniskans behov av att uppleva närhet till djur, natur och fysisk aktivitet genom att få vara delaktiga i aktiviteter som gårdens skötsel, jakt, fiske, matlagning m.m., långt ifrån vardagliga måsten och ständig uppkoppling mot omvärlden. Vår strävan är att alla besökare/kunder ska uppleva en känsla av att må bra och livskvalitet under sin vistelse på gården, en känsla som varar och som blir en resurs att klara vardagens krav.

LISELOTTE ARVIDSSON
Jag är utbildad djurskötare och friskvårdsterapeut med en lång erfarenhet från arbete inom en rad branscher i olika företag och organisationer. Mina specialområden förutom friskvård och hälsa är projektledning och utbildningar. Jag brinner för en sund livsstil i en sund miljö och jag delar gärna med mig av det som ligger mig varmt om hjärtat; friskvård, djur och natur.
Liselotte Arvidsson

GUNNAR JOHANSSON
Jag är redovisningsekonom med ett förflutet inom bankvärlden. Skogen ligger mig varmt om hjärtat och jag ser mitt arbete i skogen som mitt livsverk, som jag med stolthet kan lämna efter mig till kommande generationer.
Gunnar Johansson


Gårdshunden Svea SVEA
Vår gårdshund, den engelska
springer spaniel tiken, Svea
 
 
Tulunda Stens Gård    |    577 98 Mörlunda    |    info@tulundastens.se    |    Telefon: +46-70-265 81 98 eller +46-70-720 44 10